Sữa chua lắc

Sữa chua lắc không những ngon mà còn khá tốt cho

đường ruột của chúng ta. 

Sữa chua 3 tầng

Sữa chua 3 tầng

Sữa tươi trân châu đường nâu

Sữa tươi trân châu đường nâu

Sữa chua lắc (mix vị)

Sữa chua lắc (mix vị)

Sữa chua lắc

Sữa chua lắc

Hợp tác cùng

MONACO COFFEE